|
|
|
|
|
|
|
|
Lån  


 
Annonce:

Ergoterapi (tidligere kaldet beskæftigelsesterapi og arbejdsterapi; engelsk: ergotherapy, occupational therapy, occupation therapy, work therapy) udføres af ergoterapeuter.

Ergoterapi er et fag i social- og sundhedsvæsenet i Danmark, der udføres ud fra en rehabiliterende og forebyggende målsætning i samarbejde med målgrupper, der har aktivitetsproblemer i deres hverdag.

Formålet med ergoterapi er at fremme hverdagslivets aktiviteter for den enkelte borger og grupper af borgere. Ved hverdagslivets aktiviteter forstås gøremål, der for den enkelte er meningsfulde eller nødvendige og som relaterer sig til dagligdagen, arbejds- og fritidsliv samt involvering i samfundslivet.

I ergoterapi anvendes meningsfulde aktiviteter som middel til at fremme sundhed, forebygge aktivitetstab samt vedligeholde og udvikle aktivitetsformåen.

Ergoterapi kan rettes mod:

* Udvikling af personens færdigheder
* Graduering af aktiviteten
* Tilpasning af omgivelserne

En ergoterapeut arbejder med at styrke og støtte personer med at udføre aktiviteter eller arbejde ved at have fokus på psykiske, fysiske eller sociale begrænsninger og muligheder.

Ergoterapeuter behandler mennesker der af forskellige årsager ude af stand til at klare deres daglige aktiviteter. Baggrunden kan variere betydeligt og kan have udgangspunkt i en pludselig forværring af helbredet i forbindelse med en operation, en blodprop, muskel eller led skader osv.. Det kan også være mennesker der pga. sygdom eller alderdom langsomt mister deres funktionsevner og mulighed for at fortsætte deres aktive liv. Desuden behandler ergoterapeuter også børn med bl.a. indlæringsvanskeligheder, forsinket udvikling, psykiske lidelser og medfødte funktionsnedsættelser.

Ergoterapeutisk behandling kan også anvendes forebyggende gennem undersøgelser af fysisk og psykisk sundhed på f.eks. arbejdspladsen og anvisning til forbedring af den enkeltes sikkerhed og sundhed.

Ergoterapeuter arbejder som behandlere på sygehuse, psykiatriske sygehuse, genoptræningscentre, plejehjem, diverse institutioner for sindslidende, socialpsykiatrien, dagcentre, børneinstitutioner, skoler, hos kommunen i forbindelse med hjælpemidler og boligindretning.

Undersøgelse og behandling

Al ergoterapi starter med at undersøge det enkelte menneskers ønsker til livet. Det sker med udgangspunkt i den enkeltes aktivitetsvaner og fysiske og psykiske forudsætninger.
Ergoterapeuten bruger hverdagslivets aktiviteter direkte i behandling og træning og ergoterapeuten vurderer også hvordan omgivelserne hæmmer eller fremmer aktivitet - i hjemmet, på arbejdspladsen, uddannelsesstedet, daginstitutionen, boligområdet og nærmiljøet.


Ingen resultaterMest solgte netop nu:


Ergoterapeut
En ergoterapeut arbejder på sygehuse, plejehjem og institutioner, i dagcentre, virksomheder og skoler.

Ergoterapeuter arbejder ved hjælp af ergoterapi med en holdbar og nuanceret genoptræning (rehabilitering) og vejledning af syge, handicappede eller skadede patienter, som tager hensyn til både fysiske, psykiske og sociale forhold. Dette sker dels gennem træning i de daglige aktiviteter, som borgeren selv prioriterer højest, og dels gennem indretning af understøttende omgivelser i borgerens hjem, på arbejdspladsen og øvrige nærmiljø.


.... læs mere fra menuen


Kategorier på sider:

Ergoterapeut Hvad er ergoterapi1111 Ergoterapeut uddannelser Hvordan får man ergoterapi1111 Hvor foregår ergoterapi1111 Helse og Sundhed Hvornår er der brug for ergoterapi1111 Ergoterapi diverse Kampagnetilbud Hvad laver en ergoterapeut Ergoterapeut uddannelse Ergoterapi bøger Coaching Lægeleksikon Coaching Hvad gør en ergoterapeut1111
 
 
 Du er her: Ergoterapi - Helse og skønhed Ergoterapi - - Hvad er Ergoterapi en et   

Der tages intet ansvar for oplysningerne på denne side. Siden kan kun betragtes som vejledende.